Tilbage til alle keynotes

Mean Leadership - et foredrag om nødvendigheden af at skabe mening, effektivitet, fremdrift og forandring i din organisation.

MEAN-leadership-begrebet er udtænkt og formuleret af filosoffen, professoren og erhvervsmanden Morten Albæk og et korrektiv til LEAN-tankegangens ødelæggende indvirkning på menneskets evne til refleksion, kritisk tænkning og innovation.

MEAN-leadership-begrebet henviser til Meaningfulness og det forhold, at den effektive organisation er en organisation, hvor medarbejderne er stolte over og engagerede i deres arbejde. Adskillige studier har for længst bevist, at jo højere stolthed, engagement og tilfredshed blandt medarbejdere, jo højere lønsomhed og effektivitet i virksomheden. Men moralen er, at en essentiel komponent i stolthedens DNA er, at medarbejderne kan forstå meningen og formålet med det, de laver. Hvis meningsfuldheden forsvinder, forsvinder ikke blot den kritiske tænkende medarbejder, men muligheden for at skabe den hypereffektive organisation bliver til et fatamorgana.

MEAN-leadership er et af de vigtigste foredrag fra en af Danmarks mest markante unge ledere. I forlængelse af Christian Stadil og Steen Hildebrandt, som skabte og udviklede virksomhedsfilosofien “Company Karma”, vil Morten Albæks tanker om MEAN-leadership få en afgørende betydning for fremtidens nye meningsfulde måde at tjene penge på. En ny og markant dagsorden er sat i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for mennesker, der tænker anderledes og kreativt. Og det er jo sjældent, som Einstein udtrykte sig, at de nye løsninger skabes af dem, der skabte problemerne. Der er brug for, at der tænkes helt nyt. Morten Albæk har et godt bud på de nye muligheder, vi har brug for.